loader image

Podologie
en fysiotherapie

Podologisch onderzoek

Op eigen initiatief, of na verwijzing van een huisarts of specialist, kunt u een afspraak maken voor podologisch onderzoek en/of behandeling.
Tijdens uw eerste bezoek wordt de tijd genomen voor een uitgebreid podologisch onderzoek.

Concreet bestaat het onderzoek uit de volgende onderdelen:

 • anamnese
  u wordt gevraagd naar uw dagelijkse loopgedrag (sport, hobby’s, beroep), de aard en plaats van uw klachten, de voorgeschiedenis en het verloop van de klachten
 •  3-D scan middels een 2-D en  3-D scanner worden uw voeten digitaal gemeten en in beeld gebracht
 • ganganalyse
  uw looppatroon wordt geobserveerd en eventueel op video vastgelegd
 • functieonderzoek, metingen en testen
  de podoloog beschikt over goede onderzoeksmogelijkheden om te bepalen of uw houding en beweging normaal of afwijkend zijn
 • podografie
  met behulp van een podograaf wordt de drukverdeling onder uw voeten tijdens het lopen  in beeld gebracht. Aan de hand van die afdrukken kan ook uw voettype worden bepaald
 • schoeninspectie
  soms kan nuttige informatie worden afgeleid uit het slijtpatroon van uw schoenen. Neemt u daarom schoenen mee waarop u al veel heeft gelopen
 • echografie

Afhankelijk van de aard of ernst van uw klacht kan het nodig zijn u (terug) te verwijzen naar uw huisarts of medisch specialist voor aanvullend onderzoek of advies.